Reserveren

In verband met het coronavirus vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Houd rekening met de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter maatregel.
  • Reserveren is verplicht met daarbij een inschatting dat u en uw gezelschap geen risico’s opleveren.
  • Koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid? Blijf thuis!
  • Tijdens uw bezoek bij Luden vragen wij u om de regels van het personeel op te volgen, dit voor uw en onze eigen veiligheid.


We stellen het zeer op prijs niet te reserveren wanneer:

  1. U of uw gezelschap het coronavirus heeft gehad in de afgelopen 7 dagen.
  2. U of uw gezelschap de afgelopen 24 uur een of meerdere klachten heeft gehad: hoesten, koorts, neusverkoudheid of benauwdheidklachten
  3. U of uw gezelschap in de afgelopen 10 dagen in thuisisolatie heeft gezeten omdat het coronavirus bij een direct contact is geconstateerd.

 
Het is alleen mogelijk een reservering te maken in een bepaald tijdsblok. Is uw gewenste dag of tijd niet meer beschikbaar? Dit betekend dat wij geen reserveringen meer aan kunnen nemen om zo alles in goede banen te leiden. De echte waaghalzen kunnen altijd langskomen om te checken of er nog een tafeltje beschikbaar is. 

 

Werken bij Luden